Cognos Controller

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Cognos Controller

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Cognos Controller.

 

Import fra Cognos Controller er tilpasset rapporteringsbehov i Visma Finale Rapportering.

Brukeren angir selv hvilke selskaper i databasen som skal importeres til den gjeldende Finale-klient, slik at en kan avgrense omfanget av Finale-klientens datainnhold.

Ved import fra Cognos Controller benyttes dimensjon 1 i Finale til  å identifisere selskap, og dimensjon 2 til å identifisere elimineringer. Dimensjon 1-4 i Cognos Controller importeres som dimensjon 3-6 i Finale.

Dimensjonsangivelser påføres automatisk ved innlesing og kan umiddelbart brukes i rapportering.

Dette systemet støttes ikke i avstemmingsfunksjonene.

Parametrene skal settes opp som følger:

Server

Servernavn uten innledende \\

Database,Owner

Her angis databasenavn , f.eks. Cognos_Data. Dersom owner til tabellene er forskjellig fra dbo så må dette angis etter databasenavnet, adskilt av komma.  Nærmere informasjon kan skaffes fra de som drifter databasen eller de som har installert Cognos Controller.

Selskap

Her settes opp hvilke selskap som ønskes innlest til gjeldende Finale-klient. Selskap angis adskilt av komma, det kan også brukes '*' som jokertegn.

Eksempel:

1000,11*

(Her velges selskap 1000 samt alle som begynner på 11)

Angi * for å velge alle selskap.

Brukernavn og passord

Brukernavn til bruker med leserettigheter til SQL-databasen.

Brukerens passord til SQL-databasen.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon