Versjonsinformasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hjelpefunksjoner >

Versjonsinformasjon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved å bruke menypunktet Hjelp > Om . . får du informasjon om hvilken utgave av Visma Finale-programmet du har og om din programversjon og versjonsnummeret. Informasjon om programversjon fremkommer også ved oppstart av programmet.