Hjelpefunksjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Hjelpefunksjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale-programmene har et eget menyvalg for Hjelp.

Ved å velge Hjelp > Innhold, vises dette hjelpesystemet.

Hjelp til Altinn-funksjonene finnes på våre Internett-sider under http://www.finale.no/altinn.