Teknisk informasjon om sikkerhetskopiering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sikkerhetskopiering >

Teknisk informasjon om sikkerhetskopiering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sikkerhetskopiene i Visma Finale-programmene er lagret som ZIP-filer i standard ZIP-format. ZIP-formatet er et filformat som pakker inn og komprimerer filer, og en ZIP-fil inneholder andre filer i et komprimert format.

Sikkerhetskopiene i Visma Finale-programmene kan derfor åpnes i programmer for behandling av ZIP-filer, for eksempel programmet WinZip (Registrert varemerke for WinZip Computing Inc.), som er et mye brukt program for behandling av ZIP-filer.

Visma Finale-programmene legger inn kommentar i ZIP-filene som vil f.eks. vises ved åpning av ZIP-filene i f.eks. WinZip.

Ved forsendelse av sikkerhetskopi pr e-post direkte ved hjelp av e-postmodulen, vil gjenoppretting av klienten fordre at dette gjøres fra programmet, og ikke ved direkte utpakking av ZIP-filen. Dette fordi ZIP-filen som sendes direkte pr e-post blir beskyttet av et passord.