Lagre klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt - Oversikt over hjelpemner >

Lagre klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Om klient- og arbeidskataloger i Visma Finale-programmene, se Klientkatalog og arbeidskatalog.

Når en klient blir åpnet i et Visma Finale-program, blir klientdataene kopiert fra klientkatalogen til arbeidskatalogen.

Men Visma Finale-programmet har klienten åpnet, arbeider programmet mot arbeidskatalogen. Ingen data blir skrevet til klientkatalogen uten at brukeren spesielt ber om det.

 

Ulike muligheter for lagring

Forklaring

Lagring av klient til klientkatalog mens klienten fortsatt skal holdes åpen i programmet

Lagring av data fra arbeidskatalogen til klientkatalogen kan utføres underveis mens man arbeider med klienten:

1.Bruk av menypunktet Firma > Lagre
2.Bruk av hurtigtasten Ctrl + S.
3.Bruk av funksjonsknappen Lagrer klienten.

 

Lukke klienten med valgmulighet for lagre eller ikke lagre klienten

Lagring av klientdata kan utføres når klienten lukkes ved å bruke en av følgende framgangsmåter:

1.Bruk av menypunktet Firma > Lukk
2.Bruk av funksjonsknappen Lukker klienten.

       Detaljer om funksjonen

Lagre og lukke klienten i to etterfølgende operasjoner

Det er videre mulig å lagre og lukke klienten i to påfølgende operasjoner uten å få opp dialogboksen Klientdata er endret . . .  ved først å lagre klienten og deretter lukke klienten. Dette kan gjøres ved å trykke på ikonene Lagrer klienten etterfulgt av Lukker klienten eller ved å bruke andre alternative funksjoner for lagring og lukking som beskrevet ovenfor.

Lukke programmet med samtidig lagring av klientdata

Visma Finale-programmene kan lukkes på flere måter, alle måtene som er standard Windows-funksjonalitet. Se nærmere om lukking  av programmet under Lukke programmet.