Disponering av tidligere perioder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Firmaopplysninger >

Disponering av tidligere perioder

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Disponering av tidligere perioder er tilgjengelig i Visma Finale Rapportering.

Funksjonen finnes i Firmaopplysninger, skillekort Posteringer.

Trykk på Disponer-knappen, og følgende bilde fremkommer:

Programmet foreslår konto fra STD 2050 og STD 8960, men dette kan endres om ønskelig. Det er mulig å legge på dimensjon i dimensjonsfeltet.

Trykk på OK, og det fremkommer hvilke perioder som er disponert:

Se også:

Hvordan angi dimensjoner