Løpende validering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Firmaopplysninger >

Løpende validering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Løpende validering av klientens data:

Ny funksjon med løpende validering av klientens data.

Programmet foretar en utførlig konsistenskontroll av de data du har registrert, og gir deg en rekke nyttige tilbakemeldinger når data blir validert som feilaktig, eller data ikke samsvarer med data registrert andre plasser i programmet.

Programmet gir deg også nyttige løsningsforslag, som gjør det enkelt for deg å løse de forhold der programmet finner valideringsfeil.

Du kan enkelt slå av valideringsmeldinger som du ikke ønsker. Dette gjør du i Firmaopplysninger på skillekort Løpende validering. Du slår av funksjonen kun for den enkelte klient.