Avstemmingsmappe for en klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming >

Avstemmingsmappe for en klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avstemmingsmappen finnes i menyen Avstemming > Avstemmingsmappe.

Avstemmingsmappen har følgende grunnfunksjonalitet:

Det foretas avstemming etc.

Det foretas utarbeidelse av perioderegnskap, årsregnskap, ligningspapirer etc.

Det legges til aktuelle vedlegg.

Avslutningsvis produseres avstemmingsmappen når alt innhold til denne er ajour.

Funksjonene som er tilgjengelig i avstemmingsmappe-bildet:

Produsere avstemmingsmappe

Nytt vedlegg (Legg til vedlegg i valgt seksjon, f.eks. PDF-dokument etc)

Slett vedlegg

Valg av avstemmingsperiode

Legg til dokumentsamling (legg til manuell dokumentsamling på klienten, ikke fra mal)

Slett dokumentsamling

Angi at mappen skal oppdateres med endringer i malen

Sortere dokumenter stigende

Sortere dokumenter stigende

Oppsett av avstemmingsmappe

Avstemmingsmappen som er produsert, og man får opp et bilde som viser innholdet i mappen og plassering av mappen.

Avstemmingsmappen blir automatisk pakket inn i en komprimert fil (ZIP-fil) som f.eks. kan sendes til revisor eller legges inn i et dokumentarkiv.

Send på e-mail

Avstemmingsmappen kan sendes på e-mail, direkte fra Avstemmingsmappe.

I stede for å benytte flagget for å lage avstemmingsmappen, velger man Send e-post i den øverste knapperaden.

Den vil opprette avstemmingsmappen, og i tillegg lage en e-mail i f.eks Outlook som inneholder filen AvstemmingsMappe.zip

Det er viktig at mottakeren av denne zip-filen, pakker ut innholdet og lagrer det lokalt. Dokumentene Innholdsfortegnelse og Avstemmingsoversikt

inneholder linker til andre dokumenter i forsendelse. Disse vil ikke virke med mindre zip-filens innhold er lagret eksternt.


Se også:

Oversikt over funksjonalitet