Konverter kontoer under innlesing

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Kontoplanfunksjoner >

Konverter kontoer under innlesing

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette valget finnes under  Konto > Konverter kontoer under innlesing

Dette menypunktet er en ren teksteditor, der data registreres på følgende format på en linje

Innlest konto

Mellomrom

Styres til konto

; semikolon

Kommentar

Eksempel på en linje:

3010 3011; Summerer salgskonti

Det kan videre legges inn rene kommentarer i dette skjermbildet ved at det legges semikolon som første tegnet på linjen, slik:

; Kommentartekst

Registreringsbildet må lukkes før lagring for at verdiene skal bli tatt vare på.

Lista blir lagret på fila CNVnnnnn.DAT der nnnnn er klientnummeret.

I eksemplet blir konto 3010 styrt til konto 3011 (og evt. summert til denne) ved innlesing fra regnskapet.