Installasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Installasjon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale's programvare installeres fra Finale's nettsider, www.finale.no.

Programmet installeres kun en gang årlig, og oppdaterer seg deretter automatisk ved hver oppstart av programmet.

Øvrig informasjon om installasjon finner du her.