Installasjonstyper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Installasjon >

Installasjonstyper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det er 3 ulike installasjonstyper av programmet, som det kommer opp valg om ved programinstallasjon første gang:

Installasjonstyper

Forklaring

Lokal installasjon for en bruker

For installasjon lokalt på en enkelt maskin. For Windows 7 og Windows Vista er det viktig å bruke dette valget ved installasjon i Programfiler/Programfiles-katalogene, både for 32- og 64-bits-versjoner av operativsystemet.

 

Konfigurasjonfiler vil bli lagret i en egen mappe under Programdata-katalogen på klienten.

Felles installasjon på server

For installasjon i nettverk, der brukeren har fulle skrive- og leserettigheter. Konfigurasjonsfiler blir lagret sammen i katalogene der programmet er installert.

Terminalserver

For installasjon på terminalservere og ASP-løsninger. Les alltid installasjonsveiledningen på våre nettsider (se nedenfor) nøye ved denne type installasjoner.

Nærmere forklaring til de ulike installasjonstypene finnes i installasjonsveiledningen på våre nettsider.

Se også:

Installasjonsveiledning på våre nettsider

Installasjonsrutiner og klienthåndtering