Registrere lisensinformasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Installasjon >

Registrere lisensinformasjon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Første gang man tar i bruk Finale-programmene må man registrere sin tildelte produktnøkkel.

Hvis ikkelisensinformasjon er registrert, vil man ikke få tilgang til en rekke funksjoner, som bl.a. omfatter Altinn-funksjoner, utskrift, klipp og lim, kopiering, eksport av data, samt enkelte andre funksjoner. Produktnøkkel sendes med til nye kunder. Eksisterende kunder er tilskrevet med informasjon om hva deres produktnøkkel er. Dersom du ikke har gyldig produktnøkkel, kontakter du Finale Systemer AS på tlf. 77 66 54 60.

Aktiveringskode må registreres under menyvalget Hjelp -> Registrer lisens:

Skriv inn ditt kundenummer og din aktiveringskode som du finner på ditt lisensbrev for produktet fra Finale Systemer as.

Du må registrere både kundenummer og aktiveringskode, for disse hører sammen.

Ved registrering av aktiveringskode, vil alle lisenser for aktuelt kundenummer bli hentet.

Aktiveringskoden fornyes hvert år, og sendes ut til alle som har fornyet og betalt programvedlikeholdsavtalen. Aktiveringskoden fra foregående årsversjon av programmet vil normalt fungere også for senere versjoner fordi aktiveringskoden oppdateres med ny lisensinformasjon.

For Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering er det også nødvendig å registrere byråopplysninger, som er beskrevet under Registrere byråopplysninger.