A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- A -

Arbeidsområdet

IconOppbygning av programmet
IconMer om ligningsskjemaer

- E -

Eksport

FINALE Skatt

IconEksport av data i FINALE Årsoppgjør
IconImport av data i FINALE Skatt
IconHva blir overført i deltakerlignede selskaper
IconHva blir overført i personlige selskaper
IconHvilke data må alltid registreres manuelt i FINALE Skatt

Eksport til FINALE Skatt

Eksportfilen

Ektefelle

Ektefelleinformasjon

Ektefeller

Elektronisk innlevering av selvangivelser

- F -

Familie

Fargevalget

Felter

Filnavn

FINALE Investor

FINALE Skatt

Eksport

IconImport av data i FINALE Skatt
IconHva blir overført i deltakerlignede selskaper
IconHva blir overført i personlige selskaper
IconHvilke data må alltid registreres manuelt i FINALE Skatt

Eksport - Oversikt

Firma > Skriv ut

Forhåndsvisning

IconMer om ligningsskjemaer
IconUtskrift fra FINALE Skatt

Fødselsnummer

- G -

Generelt om oppbygning av programmet

Gift

- I -

Import

Innbetalt skatt

- K -

Klient ID

Klientfilen

Klientkataloger

Klientoversikt

Knytte sammen ektefeller

partnere og samboere i selvangivelsesoversikt

- L -

Ligningsskjemaene

Ligningsskjemaer

- M -

Meld ut av familie

IconOversikt over selvangivelser - åpne selvangivelser
IconKnytte sammen ektefeller, partnere og samboere i selvangivelsesoversikt

Menylinjen

- N -

Navigatøren

IconOppbygning av programmet
IconMer om navigatøren

Ny selvangivelse

- O -

Oppgaver

IconRegistrering av personlig informasjon
IconOppbygning av programmet
IconMer om navigatøren

Opprette ny klient

Opprettelse

Oversikt over selvangivelser

- P -

Partner

Partnere

Personlig informasjon

Personopplysninger

- R -

Registrering av data

Registreringsbildene

Registreringsbilder

IconOppbygning av programmet
IconMer om registreringsbilder

Registrert partner

- S -

Samboer

Samboere

Selvangivelse > Åpne

Selvangivelseskatalog

Selvangivelsesoversikt

Separert

Sikkerhetskopi

Sivilstand

Skjema

Skriv ut

- U -

Utfylte poster

IconOppbygning av programmet
IconMer om navigatøren

Utskrift kun av enkelte sider av skjemaene

Utskrifter

- V -

Velge registreringsbilder

Verktøylinjen

- Z -

Åpne selvangivelser