Knytte sammen ektefeller, partnere og samboere i selvangivelsesoversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Selvangivelsesregister >

Knytte sammen ektefeller, partnere og samboere i selvangivelsesoversikt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Programmets selvangivelsesoversikt aktiviseres med hurtigtasten Ctrl + O, verktøyknappen eller med menypunktet Selvangivelse > Åpne.

 

I selvangivelsesoversikten kan man knytte sammen selvangivelsene til ektefeller, samboere eller registrerte partnere ved hjelp av verktøyknappen Opprett familie.

 

 

Her velges det hvorvidt man er gift med, samboer med, registrert partner til eller separert fra en person. Deretter velges en person fra listen over personer som ikke allerede har tilknytning som ektefelle, samboer eller registrert partner til andre.

 

Dersom man ønsker å oppheve tilknytningen mellom selvangivelsene, kan man velge verktøyknappen Melde ut av familie.