Oversikt over selvangivelser - åpne selvangivelser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Selvangivelsesregister >

Oversikt over selvangivelser - åpne selvangivelser

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Programmets selvangivelsesoversikt aktiviseres med hurtigtasten Ctrl + O, verktøyknappen eller med menypunktet Selvangivelse > Åpne.

 

 

Åpne-bildet inneholder følgende funksjonalitet:

 

Opprette ny klient

Åpne merket klient

Slett merket klient

Knytte sammen ektefeller, partnere og samboere i selvangivelsesoversikt

Melde ut av familie

Skriv ut oversikten

Rekalkulere klientoversikt

Egendefinert oppsett av klientoversikten

 

Søke etter person

 

Vise/skjule plassering av klientkatalog på disken

 

Valg av flere klientkataloger og bytte mellom valgte klientkataloger

 

Klikke på en kolonneoversikt for å endre sortering av klientoversikten