Registrering av personlig informasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Selvangivelsesregister >

Registrering av personlig informasjon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Etter at en selvangivelse er opprettet, kan personlig informasjon endres i navigatørens skillekort Oppgaver under punktet Personopplysninger.

 

I denne delen av programmet registreres personlig informasjon, ektefelleinformasjon, informasjon om barn som forsørges, merknader på selvangivelsen, innbetalt skatt, kommuneinformasjon mm.

 

Se også: Knytte sammen ektefeller, partnere og samboere i klientoversikten