Ny selvangivelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Selvangivelsesregister >

Ny selvangivelse

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Andre relevante emner for nye klienter:

 

Registrering av personlig informasjon

 

Knytte sammen ektefeller, partnere og samboere i klientoversikten

 

Oversikt over selvangivelser - åpne selvangivelser

 

Opprettelse av selvangivelse:

 

Velg knappen Ny på verktøylinjen for å opprette en ny selvangivelse.

 

Det er også mulig å velge Ny i Klientoversikt for å opprette en ny klient.

 

Steg 1 i opprettelsen:  Registrering av personopplysninger:

 

 

Fyll inn personopplysninger og trykk på Neste-knappen.

 

Vær oppmerksom på at programmet validerer at det registreres korrekt fødselsnummer. Dersom ikke alle 11 sifre er kjent, registreres fødselsdato.

 

Klient ID må være unikt for hver selvangivelse, og programmet gir beskjed dersom klient ID er i bruk på en annen selvangivelse.

 

Steg 2 i opprettelsen: Angivelse av sivilstand:

 

 

Merk av for korrekt alternativ og trykk på Neste-knappen.

 

Steg 3 i opprettelsen: Informasjon om ektefelle, samboer eller partner:

 

 

Dersom sivilstand angis med Gift, Samboer eller Partner, kan opplysninger om ektefelle, samboer eller partner angis ved enten å opprette selvangivelse for ektefelle, samboer eller partner, alternativt velge person fra allerede opprettede selvangivelser eller velge å ikke opprette slik selvangivelse.

 

Steg 4 i opprettelsen: Ektefelle-, samboer- eller partnerinformasjon

 

 

Her registreres informasjon om ektefelle, samboer eller partner dersom valget Opprett selvangivelse for . . . velges i forrige steg.

 

Steg 4 i opprettelsen: Ferdig . . .

 

 

Ved å trykke på Tilbake-knappen kan registrert informasjon endres eller kontrolleres.

 

Trykk på Fullfør-knappen for å opprette klienten.