Filnavn på klientfilen i Visma Finale Skatt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Selvangivelsesregister >

Filnavn på klientfilen i Visma Finale Skatt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Klientfilen i Visma Finale Skatt har filnavnet

 

PERnnnnn.FSW

 

der nnnnn er klientnummeret i Visma Finale Skatt med innledende nuller.

 

Selvangivelsen for klient nummer 1 i Visma Finale Skatt vil således ha filnavnet PER00001.FSW.

 

Selvangivelsesoversikten har filnavnet OVERSIKT.FSW.

 

Se også:

 

Filnavn for importfil fra Visma Finale Årsoppgjør

 

Filnavn for importfil fra Visma Finale Investor