Oppbygning av programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Oppbygning av programmet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Programmet er bygget opp rundt følgende hoveddeler:

 

Navigatøren i venstre kant av programmet

 

Arbeidsområdet i høyre del av programvinduet, som kan vise:

 

Ligningsskjemaene i programmet

 

Registreringsbildene for opplysninger til skjemaene

 

En enkel veksling mellom skjema og  registreringsbilder

 

Registrering av data i programmet:

 

All registrering av data foregår i registreringsbilder, og ikke direkte i ligningsskjemaene. Registreringsbilder kan nåes ved enten å velge registreringsbilde fra navigatørens skillekort Oppgaver eller Utfylte poster eller man kan dobbelklikke på en post i et av skjemaene.

 

Mer om registreringsbilder

 

Mer om ligningsskjemaer

 

Velge registreringsbilder:

 

Registreringsbilder kan velges enten fra navigatøren, bruk av piltastene eller fra menylinjen, der menyene Personopplysninger, Inntekter, Fradrag, Formue/Gjeld eller Skjema.

 

Navigatøren gjør det enkelt å navigere i programmet.

 

Mer om registreringsbilder

 

Om navigatøren:

 

Navigatøren har 3 skillekort:

 

Utfylte poster som viser alle poster i programmet som inneholder registrerte data.

 

Oppgaver som inneholder en gruppert liste over alle tilgjengelige registreringsbilder.

 

Skjema som navigerer mellom de enkelte ligningsskjemaene og sidene i ligningsskjemaene.

 

Hurtigtasten Alt + X eller verktøyknappen benyttes for å slå av og på navigatøren.

 

Mer om navigatøren

 

Skjemaer i programmet:

 

Programmet er bygget opp rundt ligningsskjemaene, og alle registreringsbilder sender data ligningskjemaene. De enkelte ligningskjemaene henger sammen, slik at overføringer fra et skjema til et annet skjer automatisk, f.eks. for data i RF-1070 til RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende mv.

 

Ved å dobbelklikke med musen på en post i et ligningsskjema, vil registreringsbildet for den valgte skjemaposten framkomme i arbeidsområdet. Ved å bruke hurtigtasten Ctrl + T eller verktøyknappen   kan man enkelt veksle mellom skjema og registreringsbilde.

 

Beregning av nettoinntekter og nettoformue og andre grunnlag for skatteberegningen foretas ut fra summeringer i skjemaene. Ligningsskjemaene er således sammendrag av informasjon som finnes igjen i skatteberegningen.

 

Mer om ligningsskjemaer

 

 

Verktøylinjen:

 

Programmets verktøylinje inneholder enkelte mye brukte funksjoner som utskrift, klipp ut / Kopier / Lim inn, angremuligheter, utskrift, forhåndsvisning mm.

 

Mer om verktøylinjen

 

Navigering med piltastene:

 

Første, Forrige, Neste, Siste

Piltastene benyttes for å bla i registreringsbilder og skjemasider. Ved å benytte piltastene i registreringsbilder, kan man enkelt bla seg gjennom de registreringsbildene som er i programmet for å sikre seg at all relevant informasjon er registrert.

 

Piltastene henger sammen med navigatøren, slik at knappenes betydning blir bestemt av navigatøren.

 

Dersom navigatørens skillekort Utfylte poster er aktivisert, kan man bla mellom registreringsbilder for alle registreringsbilder som inneholder data i den rekkefølge disse bildene har i navigatøren.

 

Dersom navigatørens skillekort Oppgaver er aktivisert, vil piltastene bla igjennom alle registreringsbilder som finnes i programmet.

 

Lagring av data:

 

Registrerte data blir ikke lagret på disken før brukeren ber om det. Lagring utføres med hurtigtasten Ctrl + S, menypunktet Selvangivelse > Lagre eller verktøyknappen . Ved avslutning av programmet eller ved valg av menypunktet Selvangivelse > Lukk vil programmet spørre om data ønskes lagret før lagring blir utført. Det er dermed mulig å simulere i Visma Finale Skatt ved at man lar være å lagre endringer.