Mer om verktøylinjen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Mer om verktøylinjen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Verktøylinjen inneholder noen av de mest brukte menyvalgene i programmet, og følger vanlig Windows standard for verktøyknapper, som du vil kjenne igjen fra andre Windows-programmer.