Mer om menylinjen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Mer om menylinjen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Menylinjen inneholder alle funksjoner som er i programmet, og kan også benyttes til å navigere mellom de forskjellige registreringsbilder og skjemaer i programmet.