Mer om ligningsskjemaer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Mer om ligningsskjemaer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Ligningsskjemaene i programmet er elektroniske skjemaer som er tilnærmet identiske med originalskjemaene fra Skattedirektoratet, men som er i A4 enkeltside format. Et 4-siders skjema vil således skrives ut på 4 forskjellige sider.

 

Man kan forhåndsvise et skjema i fullskjerm før utskrift ved å benytte knappen Forhåndsvisning.

 

Dersom det finnes flere skjemaer av samme type, kan man nederst i arbeidsområdet navigere fra ett skjema til neste eksemplar av det samme skjemaet:

 

 

Ved å bruke Forhåndsvisning, kan man endre fargevalget i Visma Finale Skatt sine skjemaer med en valgboks for Normalvisning (farger) eller Sort/hvit.

 

Skjemaene viser kun informasjon registrert i registreringsbilder, og det er ikke mulig å registrere data direkte i skjemaene.