Utskrifter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Utskrifter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Utskrifter kan foretas på flere måter:

 

Utskrift av flere eller alle skjemaer med vedlegg på en gang (Menyen Firma > Skriv ut).

 

Utskrift av et enkelt skjema (Alle sider for alle eksemplarer av et skjema, men uten vedlegg) foretas med verktøyknappen Skriv ut.

 

Forhåndsvisning og deretter, om ønskelig utskrift av ett enkelt skjema (Alle sider for alle eksemplarer av et skjema, men uten vedlegg) med verktøyknappen Forhåndsvisning.

 

Utskrift av alle eller flere skjemaer på en gang har følgende utskriftsvalgbilde der man kan krysse av for hvilke skjemaer man ønsker utskrift av:

 

 

Ved å trykk på pluss- og minus-knappene vises de enkelte sidene i hvert skjema, og man kan velge utskrift kun av enkelte sider av skjemaene.