Sikkerhetskopiering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Sikkerhetskopiering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Begreper som brukes:

 

Klientkatalog: Dette er katalogen der klienten er lagret.

Kopikatalog: Dette er katalogen der sikkerhetskopien plasseres.        

 

Advarsel

Det er meget viktig at klientkatalogen ikke brukes til kopikatalog.

 

Du må alltid plassere sikkerhetskopiene i en annen katalog enn klientkatalogen. Dette kan medføre problemer med bruk av programmet eller i verste fall at klientdata går tapt.  

 

Du kan heller ikke legge sikkerhetskopi fra et program og legge sikkerhetskopien i klientkatalogen til et annet Visma Finale-program.        

 

Hvordan angir du kopikatalog?

Her angir du kopikatalogen i menyen Selvangivelse > Brukeroppsett.  

 

Hvor finner du sikkerhetskopi-funksjonen?

Du finner sikkerhetskopifunksjonen i selvangivelsesoversikten.

 

Selvangivelsesoversikten finner du i menyen Selvangivelse > Hent.

 

Når du får frem klientoversikten, velger du menypunktet Klient > Lag sikkerhetskopi.

 

 

 

Gjenoppretting fra sikkerhetskopi

I Visma Finale Skatt finner du gjenopprettingsfunksjonen i selvangivelsesoversikten. Selvangivelsesoversikten finner du i menyen Selvangivelse > Hent. Når du får frem klientoversikten, velger du menypunktet Klient > Les inn sikkerhetskopi, se bildet ovenfor.

 

 

Forsendelse av sikkerhetskopi pr e-post

Du må først ta sikkerhetskopi til en katalog på disken, og etterpå manuelt legge sikkerhetskopiene med i en e-postmelding fra ditt e-postprogram.

Se nedenfor om benevnelser på sikkerhetskopi-filene.

 

Navngivelse av sikkerhetskopi

Nedenfor er det brukt nnnnn for klientnummer, der klientnummeret angis med 5 sifre med innledende nuller. Klient nr 1 brukes som eksempel.

Visma Finale Skatt navngir sikkerhetskopien med FSWnnnnn.ZIP, f.eks. FSW00001.ZIP.

 

Sikkerhetskopi av aktiv klient

Det er ikke mulig å ta sikkerhetskopi av en klient som du har åpnet i programmet. Du må først lukke klienten før du kan ta sikkerhetskopi av klienten. Du vil også bli nektet å ta sikkerhetskopi av en klient som en annen bruker har åpnet. I Visma Finale Skatt vil du ikke få mulighet til å ta sikkerhetskopi av en åpnet klient. Menypunktet vil være tonet ned når den markerte klienten er åpnet.