Elektronisk innlevering av selvangivelser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Elektronisk innlevering av selvangivelser

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Hjelp til elektronisk innlevering av ligningsoppgaver finner du på våre Internett-sider.

 

Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Skatt  har funksjonalitet for elektronisk innrapportering av ligningsoppgaver til Altinn.