Import av data i Visma Finale Skatt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt >

Import av data i Visma Finale Skatt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Når selvangivelsen for den aktuelle klienten blir åpnet i Visma Finale Skatt, vil følgende melding vises:

Import foretas automatisk ved å trykke på Ja. Dersom Nei velges, vil spørsmålet framkomme hver gang helt til importfilen blir slettet eller import blir foretatt.

Se også:

Hva blir overført i personlige selskaper

Hva blir overført i deltakerlignede selskaper

Eksport av data i Visma Finale Årsoppgjør

Hvilke data må alltid registreres manuelt i Visma Finale Skatt