Oppbygning av programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Oppbygning av programmet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Firmaopplysninger

Konsernoppsett

Innlesing fra saldofil eksportert fra regnskapssystem

Kontoplan og konsernkontoplan

Underliggende selskapers kontoplan

Selskapsdimensjoner

Systemdimensjoner

Dimensjoner fra underliggende selskaper

Andre dimensjoner

Innlesing av saldotall

Innlesing med andel av saldo på ANS-andeler mv.

Innlesing med valuta