Konsernoppsett

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Konsernoppsett

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Selskapsoppsett inneholder liste over de underliggende selskapene i konsernet, morselskapet og de enkelte datterselskapene.

Oppsett av konsernet foretas i Firma > Firmaopplysninger på skillekortet Konsernoppsett.

Skjermbildet i denne menyen er slik:

De enkelte funksjonene i dette bildet:

Nytt selskap

Slett selskap

Angi selskap som morselskap

Velg innlesingssystem for selskap

Importere saldotall

Se også:

Innlesing av saldotall

Selskapsdimensjoner

Nytt selskap:

Ved opprettelse av nytt selskap i konsernet, angir du følgende:

Selskapsnavnet og dimensjonsangivelsen angis her.

Dimensjonsangivelsen angis med selskapsnummer eller en kort tekst. Det du angir her er ID for dimensjonen, og angis normalt med en tall eller f.eks. initialene for selskapet.

Se også:  

Selskapsdimensjoner

Angi selskap som morselskap:

Du markerer et selskap og bruker verktøyknappen Angi selskap som morselskap. Morselskapet vises med mor-symbolet i selskapslisten.

Se også:  

Selskapsdimensjoner

Velg innlesingssystem for selskap:

Ved å bruke verktøyknappen Velg innlesingssystem for selskap for å angi hvor selskapets saldotall skal hentes fra.

Følgende innlesingssystemer finnes:

Innlesing av saldotall fra Visma Finale Årsoppgjør.

Innlesing av saldotall fra Visma Finale Rapportering.

Innlesig av saldotall fra Visma Finale Rapportering gjennom året og fra Visma Finale Årsoppgjør i periode 12.

Innlesing av saldotall fra Visma Finale Konsolidering-klient (underkonsern).

Registrering av saldotall via hurtigregistreringsfunksjonen i kontoplanen.

Innlesing fra saldofil eksportert fra regnskapssystem

Innlesing av saldotall via regnskapsintegrasjon

Valg av innlesingssystem foretas i dette bildet:

Etter at innlesingssystem er valgt, angis de enkelte parametre for kobling mot innlesing av saldotall:

Se også:

Innlesing av saldotall