Innlesing av saldotall

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Innlesing av saldotall

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Innlesing av saldotall foretas via funksjonen Importer saldotall som du finner i menyen Firma > Firmeopplysninger skillekort Konsernoppsett.

Innlesingen fungerer som en veiviser, der du kan gå fra selskap til selskap og kontrollere kontolenkinger (og eventuelt dimensjonslenkinger), og etter at kontrollen er gjennomført, leser du inn saldotallene.

Dette bildet viser:

Alle konti (om ønskelig)

Konti uten kontolenkinger

Konto med advarsel:

Konti med ulike standardkontoegenskaper i konsernet mot det underliggende selskapet

Konti med ulike offentlig regnskap-egenskaper i det underliggende selskapet i forhold til konsernet.

Konti med ulike kontoegenskaper i forhold til foregående innlesing (standardkonto eller offentlig regnskap er endret i enten det underliggende selskapet eller i konsernet i forhold til foregående innlesing).

Her må du knytte konti til konsernets kontoplan, alternativt kan du skrive inn et nytt kontonummer i felt for konto i konsernet, slik at du får opprettet en ny konto i konsernets kontoplan.

Se også:

Konsernoppsett

Innlesing med andel av saldo på ANS-andeler mv.

Innlesing med valuta