Andre dimensjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Andre dimensjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De vanlige dimensjonsfunksjonene i Visma Finale-programmener tilgjengelig.

Dette medfører at du kan:

Les inn dimensjoner fra underliggende selsaper

Bruke "hjelpedimensjoner" til f.eks. enkelte elimineringer.

Se også:

Selskapsdimensjoner

Systemdimensjoner

Dimensjoner fra underliggende selskaper

Dimensjonsfunksjoner