Selskapsdimensjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Selskapsdimensjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Konsolidering bruker de samme dimensjonsfunksjonene som i Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering.

I Visma Finale Konsolidering er en av dimensjonene avsatt til å være selskapsdimensjonen, på samme måte som du har avdelinger i et selskapsregnskap.

Ved innlesing av saldotall blir saldoene lest inn som saldo til selskapet i selskapsdimensjonen.

Dett gjør at du i rapporter enkelt kan lage rapporter på selskapsdimensjoner, og således enkelt identifisere saldotallene fra de enkelte datterselskapene.

Selskapene vil finnes både i selskapslisten i Firmaopplysninger, samt i menyen Konto > Dimensjoner på skillekortet Selskap:

Det er ikke mulig å legge selskaper til i denne dimensjonslisten.

Se også:

Konsernoppsett

Systemdimensjoner

Dimensjoner fra underliggende selskaper