Underliggende selskapers kontoplan

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Underliggende selskapers kontoplan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De underliggende selskapers kontoplan blir knyttet mot konsernets kontoplan undfer innlesing av saldotall på selskapet.

Ved innlesingen sammenlignes kontienes standardkontoegenskaper og offfentlig regnskapslenking på en slik måte at du enkelt får riktig tilknytning.

Se også:

Kontoplan og konsernkontoplan

Innlesing av saldotall

Selskapsdimensjoner