Kontoplan og konsernkontoplan

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Kontoplan og konsernkontoplan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konsernets kontoplan settes opp på konsernklienten i menyen Konto > Redigere kontoplan.

Kontonummerlengden i konsernet finnes i menyen Firma > Firmaopplysninger.

Konsernets kontoplan trenger ikke å samsvare med de enkelte underliggende selskapene, hverken med hensyn til kontonumre eller kontonummerlengde.

De underliggende selskapenes kontoplaner knyttes til konsernets kontoplan under innlesing av saldotallene, og programmet tar vare på denne mappingen, slik at du neste gang et selskaps saldotall blir innlest, får lagt saldotallene til den samme kontoen i konsernet.

Dersom du ikke har et særskilt oppsett for konsernets kontoplan, kan du også anvende Finale Standard Kontoplan som konsernets kontoplan.

Vær oppmerksom på:

Hjelpeemner om kontoplanen er generell for Visma Finale-programmene, og kan inneholde beskrivelse av funksjonlaitet som ikke er tilgjengelig i Visma Finale Konsolidering.

Se også:

Kontoplan og kontoplanfunksjoner

Innlesing av saldotall

Finale Standard konto

Underliggende selskapers kontoplan

Firmaopplysninger