Firmaopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Firmaopplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Firmaopplysninnger inneholder generelle opplysninger om selskapet som er morselskap i konsernet.

I tillegg til dette, inneholder firmaopplysningene oppsett av de underliggende selskapene i konsernet, morselskapet og de enkelte datterselskapene.

Stiftelsesdato-feltet anvendes av analyser etc. til beregning av nøkkeltall. I stiftelsesåret blir flere nøkkeltall justert til et helt regnskapsår ut fra stiftelsesdato, dette vil gjelde f.eks. omløpshastigheter m.v. Det er derfor viktig å registrere stiftelsesdato i tilfeller der analyser omfatter stiftelsesåret.

Se også:

Konsernoppsett