Innlesing fra saldofil eksportert fra regnskapssystem

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Innlesing fra saldofil eksportert fra regnskapssystem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne beskrivelsen gjelder importformat ved import av saldotall fra saldofil, som er omtalt i Konsernoppsett.

Det er kun støtte for importformatet Tabulatordelt fil med header og Semikolondelt fil med header.

Disse filformatene er beskrevet i detalj på våre nettsider. Klikk her for å åpne artikkelen.

Dette filformatet består av en førstelinje som beskriver innholdet i filen og deretter kommer linjene med data.

Førstelinjen kan variere i innhold, slik at filformatet er fleksibelt.

Her er noen eksempler på dette filformatet:

Enkelt format med kontonummer, kontonavn og saldotall:

Semikolondelt fil:

Konto;Kontonavn;Saldo

1100;Bygning;1500000

1900;Kontanter;10000

osv

Tabulatordelt fil:

Konto        Kontonavn        Saldo

1100        Bygning        1500000

1900        Kontanter        10000

osv

Semikolondelt fil:

Konto;Kontonavn;DimNr1;DimNavn1;Saldo

1100;Bygning;100;Administrasjon;100000

1100;Bygning;200;Produksjon;1400000

1900;Kontanter;0;;10000

osv

Tabulatordeltfil:

Konto        Kontonavn        DimNr1        DimNavn1        Saldo

1100        Bygning        100        Administrasjon        100000

1100        Bygning        200        Produksjon        1400000

1900        Kontanter        0                10000

osv

Dersom du har en importfil du ønsker å lese inn, kan du lese inn importfilen i et regneark, legge inn headerlinjen som beskrevet i artikkelen og deretter lagre filen som en tabulatordelt tekstfil.