Dimensjoner fra underliggende selskaper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Dimensjoner fra underliggende selskaper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Med Visma Finale Konsolidering Enterprise Edition vil du også få tilgjengelig funksjonalitet som gir deg mulighet til å knytte dimensjoner fra de underliggende selskapene til dimensjoner i konsernet.

Ved hjelp av denne funksjonen kan du i Visma Finale Konsolidering foreta analyser og rapporter på de underliggende selskapenes avdelinger osv.

Se også:

Innlesing av saldotall