Systemdimensjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Systemdimensjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Systemdimensjonen består av fire forskjellige elementer:

POSTERING

Saldoer i systemdimensjonen med dimensjonsangivelse POSTERING er produsert fra elimineringsfunksjonene i Visma Finale Konsolidering.

VALUTA

Her vil saldotall i opprinnelig valuta bli lagt inn ved saldoinnlesing med valutaangivelse. Funksjonen er ikke ferdigstillet.

MOTVALUTA

Saldotall i dene dimensjonen blir saldo i valutadimensjonen med motsatt fortegn, og settes under innlesing. Saldoene her oppveier saldo i VALUTA-dimensjonen.

<IKKE ANGITT>

Saldotall med tom systemdimensjon er de opprinnelige saldotallene som er innlest på de enkelte selskapene i konsernet. I enkelte rapporter og formler kan man referere til en tom dimensjon ved hjelp av tegnet _ (underscore), og vil gi saldotall med tomt innhold i dimensjonen. Hvis man ikke angir noe i en dimensjon, medfører dette at saldotall for alle dimensjoner blir medtatt.