Om programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Om programmet

Return to chapter overviewNext page

Visma Finale Konsolidering

- for å konsolidere års- og perioderegnskaper. Tett integrasjon mot Visma Finale Rapportering og Visma Finale Årsoppgjør.

 

Med Visma Finale Konsolidering kan du gjennomføre et fullstendig årsregnskap for konsernregnskapet. Visma Finale Konsolidering utfører de fleste operasjoner i forbindelse med utarbeidelse av et konsernregnskap.

 

Hjemmesiden til Finale Systemer as finnes du på www.finale.no.