Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller > Lage filter for en eller flere poster i RF-1217 >

Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

En oversikt over de forskjellige filtre og filtertyper som er beskrevet i hjelp til forskjellsskjemaet:

Filter for å vise konti i en forskjellsskjemapost

Filter for å vise alle konti med saldo på en forskjellsskjemapost

Filter for å vise flere enn en forskjellsskjemapost samtidig

 

Filter for å vise kun konti henvist til forskjellsskjema

Filter for å vise konti med saldo henvist til forskjellsskjema

Filter for å vise alle eiendelskonti uten forskjellsskjemahenvisning

 

Filter for å vise feil mht resultatkonti og EK-konti med forskjellsskjemahenvisning

Filter for å vise alle gjeldskonti med forskjellsskjemahenvisning

Filter for å vise alle gjeldsposter uten forskjellsskjemahenvisning

 

Filter for feilsøking i varige driftsmidler

Filter for feilsøking i fordringer i år

Filter for feilsøking i fordringer i fjor

 

Generelt filter for feilsøking

Om å lage filter for en eller flere poster i RF-1217