Filter for å vise resultat- og EK-konti henvist til forskjellsskjema (finne feil)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller > Lage filter for en eller flere poster i RF-1217 >

Filter for å vise resultat- og EK-konti henvist til forskjellsskjema (finne feil)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om opprettelse eller valg av filter, se Lage filter for en eller flere poster i RF-1217.

Dersom en resultatkonto med en feil er henvist til en forskjellsskjemapost, kan dette medføre en feil i skatteberegningen dersom kontoen inneholder forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi. I tillegg vil forskjellsskjemaposten kunne få feilaktig innhold selv om skatteberegningen likevel blir korrekt.

For å kontrollere dette, kan man lage seg et kontoplanfilter som kontrollerer om slike resultatkonti finnes.

Aktivisere kontoplanredigering ved å velge menypunktet Konto > Rediger kontoplanen eller aktivisert fra navigatøren under skillekortet oppgaver valget Rediger kontoplanen.

Dette filteret er et standard filter i Visma Finale Årsoppgjør.

Dersom ingen konti vises i kontoplanen, inneholder kontoplanen IKKE feil. Dersom en eller flere konti vises, må kontoens felt Forskjellsskjema endres, slik at kontoen har forskjellsskjemaposten (Ingen) valgt.

Dette svaret i kontoplanen viser at ingen konti inneholder denne feilen:

Se også

Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet.