Lage filter for en eller flere poster i RF-1217

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Lage filter for en eller flere poster i RF-1217

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom man ønsker på en enkel måte i kontoplanen å se kun de regnskapskonti som vedrører en enkelt forskjellsskjemapost, eller en samling av flere forskjellsskjemaposter, kan man lage et filter for å filtrere kontoplanen slik at kun de ønskede konti blir vist på skjermen.

Filterfunksjonen i kontoplanen har følgende funksjonsknapper (ikoner) på verktøyraden i kontoplanbildet:

Velg filter

Lag filter

Rediger aktivt filter

Slett aktivt filter

En oversikt over forskjellige filtre som er mulig å lage for forskjellsskjemaet finnes under Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet.

Ved høyreklikk i post for regnskapsmessig verdi i forskjellsskjemaet, vil man automatisk få frem et filter i kontoplanen som viser konti lenket til forskjellsskjemaposten: