Sum positive forskjeller (Post 170)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Sum positive forskjeller (Post 170)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne posten er en sum av alle positive forskjeller for henholdsvis kolonne I og kolonne II i skjemaet, og omfatter alle poster i forskjellsskjemaet som har positiv forskjell.