Sum negative forskjeller inkludert korreksjonsinntekt (Post 180)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Sum negative forskjeller inkludert korreksjonsinntekt (Post 180)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne posten er en sum av alle negative forskjeller for henholdsvis kolonne I og kolonne II i skjemaet, og omfatter alle poster i forskjellsskjemaet som har negativ forskjell.