Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Midlertidige forskjeller mellom regnskap og skatt forutsetter at det ikke anvendes RF-1175 Næringsoppgave 1. Hvis RF-1175 Næringsoppgave 1 brukes, vil ikke RF-1217 Forskjeller være i bruk, og regnskapet blir utarbeidet med skattemessige verdier direkte.

Dersom RF-1167 Næringsoppgave 1 er i bruk, vil RF-1217 Forskjeller også benyttes.

Forskjeller mellom Regnskapsmessige verdier i RF-1167 og de skattemessige verdsettelser av eiendelene, kalles for midlertidige forskjeller.

Denne delen av hjelp til midlertidige forskjeller, vil ha en praktisk angrepsvinkel for å arbeide med midlertidige forskjeller.

Med unntak av enkelte poster, arbeider man med midlertidige forskjeller direkte i kontoplanen. Kontoplanen har følgende hovedfunksjonalitet mht de enkelte elementene i midlertidige forskjeller:

Hver konto kan henvises til en post i RF-1217 Forskjeller. Dette gjøres på den måten at kontoens felt Forskjellsskjema gis en henvisning til en post i forskjellsskjemaet eller henvises til forskjellsskjemaposten (Ingen) som angir at kontoen ikke skal være med på forskjellsskjemaet.

Hver konto har henvisning til en STD-konto, som normalt vil styre kontiene inn til korrekt forskjellsskjemapost.

Henvisningen til forskjellsskjemapost kan likevel endres på den enkelte konto. Kun balansekonti skal ha henvisning til forskjellsskjemaposter, men ikke alle balansekonti skal være med på forskjellsskjemaet.

Se også:

En oversikt over hjelpeemner i dette hjelpekapittelet.