Generelt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Generelt

Return to chapter overviewNext page

 

Visma Finale Årsoppgjør

- effektiviserer regnskapsavslutningen og forenkler gjennomføring og kontroll av årsoppgjør og skatteregnskap.

Med Visma Finale Årsoppgjør kan du gjennomføre et fullstendig årsoppgjør og skatteregnskap for aksjeselskap og personlig næringsdrivende. Visma Finale Årsoppgjør utfører de fleste operasjoner i forbindelse med utarbeidelse av et årsregnskap, alt i.h.h. til gjeldene skatte- og regnskapsregler. Visma Finale Årsoppgjør er utviklet som et tilleggsprogram til eksisterende regnskapsprogram, og kan lese data fra de fleste regnskapssystem.

Programmet leveres i tre versjoner:

Firmaversjon er beregnet for selskap med bare ett årsoppgjør. Her er firmanavn og firmatype satt opp fast i programmet.

 

Klientversjon, beregnet for regnskapskontor og for selskap som har flere årsoppgjør og skatteregnskap. Klientversjonen kan behandle et ubegrenset antall regnskap innenfor aksjeselskap/samvirkeforetak, selvstendig næringsdrivende, ANS og kraftforetak.

 

Revisorversjon, som heller ikke har begrensninger i antall firma og firmatyper, har i tillegg bl. annet funksjoner for å utarbeide kontospesifiserte rapporter pr. revisjonsområde.

 

Visma Finale Årsoppgjør leveres både som enbruker - og nettverksinstallasjon.