Generelt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Generelt

Return to chapter overviewNext page

 

Visma Finale Årsoppgjør

- effektiviserer regnskapsavslutningen og forenkler gjennomføring og kontroll av årsoppgjør og skatteregnskap.

Med Visma Finale Årsoppgjør kan du gjennomføre et fullstendig årsoppgjør og skatteregnskap for aksjeselskap og personlig næringsdrivende.

Visma Finale Årsoppgjør utfører de fleste operasjoner i forbindelse med utarbeidelse av et årsregnskap, alt i.h.h. til gjeldene skatte- og regnskapsregler.

Visma Finale Årsoppgjør er utviklet som et tilleggsprogram til eksisterende regnskapsprogram, og kan lese data fra de fleste regnskapssystem.

Visma Finale Årsoppgjør er ikke beregnet for regnskapsføring, kun som støtteverktøy for regnskapssystemer. Eksport av data til SAF-T-format må derfor foretas fra regnskapssystemet etter at systemet er oppdatert med tilleggsposteringer fra Visma Finale Årsoppgjør.