Vise gjeldskonti med forskjellsskjemaposter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller > Lage filter for en eller flere poster i RF-1217 >

Vise gjeldskonti med forskjellsskjemaposter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om opprettelse eller valg av filter, se Lage filter for en eller flere poster i RF-1217.

Enkelte gjeldskonti skal ha henvisning til forskjellsskjemaet, mens en rekke gjeldskonti ikke skal ha slik henvisning.

Det finnes muligheter til å bruke filterfunksjonen i kontoplanen til å vise f.eks. hvilke konti som har slik henvisning, eller hvilke konti som ikke har slik henvisning.

Det er også mulig å bruke filterfunksjonen for å lete opp de konti som åpenbart skal være henvist til forskjellsskjemaet, men som likevel ikke er det.

Her er en knippe konti som normalt skal være henvist til forskjellsskjemaet:

Dette filteret er et standard filter i Visma Finale Årsoppgjør.

Feilsøking i gjeldsposter som skal ha forskjellsskjemahenvisning

Det er mulig f.eks. å lage filtre for å finne ut om disse kontiene som er vist ovenfor er korrekt henvist til forskjellsskjemaet, slik at kun de kontiene som har avvikende henvisning blir vist, med følgende kriterier:

1.Alle konti med STD-konto lik 2100 skal ha henvisning til "Regnskapsmessig verdi pensjonsforpliktelser", finn de kontiene som mangler.
2.Alle konti med STD-konto lik 2160 skal ha henvisning til "Uopptjent inntekt". Finn de kontiene som mangler.
3.Alle konti med STD-konto lik 2180 skal ha henvisning til "Andre avsetninger til forpliktelser". Finn de kontiene som mangler.
4.Alle konti med STD-konto lik 2270 skal ha henvisning til "Langsiktig fordring./gjeld i valuta", finn de kontiene som mangler.
5.Alle konti med STD-konto lik 2340 skal ha henvisning til "Langsiktig fordring./gjeld i valuta", finn de kontiene som mangler.
6.Alle konti med STD-konto lik 2970 skal ha henvisning til "Uopptjent inntekt". Finn de kontiene som mangler.
7.Alle konti med STD-konto i intervallet 2971 til 2989 skal ha henvisning til "Andre avsetninger for forpliktelser". Finn de kontiene som mangler.

Her er det så mange betingelser, at vi må lage oss 2 filtre som gir oss svar på spørsmålene. I det ene filteret får man plass til betingelsene 1 til 5 og i filter nr 2 får man plass til betingelsene 6 til 7.

Dersom du ikke tidligere har laget følgende 2 filtre, opprettes filtrene ved å trykke på knappen Lag filter og følgende opplysninger registreres i hvert av filtrene:

Filter 1:

Filter 2:

Dersom filtrene er laget, aktiviseres filtrene, først det ene og deretter det andre, med valgboksen Velg filter.

Disse 2 filtrene skal begge gi det resultat at ingen konti blir vist i kontoplanen, slik:

Dersom noen konti vises i listen kontrolleres det hvorvidt henvisningene til forskjellsskjemaet er korrekt eller ikke.

Se også:  

Vise gjeldskonti uten forskjellsskjemaposter.

Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet.