Vise gjeldskonti uten forskjellsskjemaposter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller > Lage filter for en eller flere poster i RF-1217 >

Vise gjeldskonti uten forskjellsskjemaposter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om opprettelse eller valg av filter, se Lage filter for en eller flere poster i RF-1217.

Dersom man ønsker å få listet opp på skjermen alle gjeldsposter som ikke har henvisning til forskjellsskjemaet, kan dette gjøres med følgende filter:

Dette filteret vil liste opp alle gjeldsposter som ikke har henvisning til forskjellsskjemaet. De aller fleste gjeldsposter vil normalt ikke ha slik henvisning, slik at dette filteret vil ikke vise at noe er feil.

Se også:

Vise gjeldskonti uten forskjellsskjemaposter og feilsøking på gjeldsposter

Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet.