Filter for å vise eiendelskonti uten forskjellsskjemaposter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller > Lage filter for en eller flere poster i RF-1217 >

Filter for å vise eiendelskonti uten forskjellsskjemaposter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om opprettelse eller valg av filter, se Lage filter for en eller flere poster i RF-1217.

Enkelte eiendelskonti skal ikke ha henvisning til forskjellsskjemaet. Dette gjelder f.eks. konto med STD-konto 1070 Utsatt skattefordel samt kassekonti og bankinnskudd.

For å få oversikt over hvilke eiendelskonti som ikke har henvisning til forskjellsskjemaet, kan man lage seg et kontoplanfilter for å få oversikt over disse kontiene på en enkelt måte.

Aktivisere kontoplanredigering ved å velge menypunktet Konto > Rediger kontoplanen eller aktivisere fra navigatøren under skillekortet oppgaver valget Rediger kontoplanen.

Dette filteret er et standard filter i Visma Finale Årsoppgjør.

Dette filteret vil vise alle eiendelskonti som ikke har henvisning til forskjellsskjemaet. Enkelte konti skal ikke ha henvisning. Følgende bilde vil kunne vises etter at filteret er aktivisert:

Dersom man ønsker å endre filteret slik at disse kontiene heller ikke vises, og korrekt svar dermed vil være at ingen konti vises dersom kun kasse-, bank- og utsatt skattefordelskontoen har slik henvisning, kan filteret endres slik:

Normalt vil dette medføre at ingen konti blir vist i kontoplanen, og korrekt svar blir dette:

Se også

Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet.