Filter for å vise konti med saldo, henvist til forskjellsskjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller > Lage filter for en eller flere poster i RF-1217 >

Filter for å vise konti med saldo, henvist til forskjellsskjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om opprettelse eller valg av filter, se Lage filter for en eller flere poster i RF-1217.

Dette filteret viser alle konti som er henvist til forskjellsskjemaet, og konti uten henvisning til forskjellsskjema blir filtrert bort.

Dette filteret filtrerer bort alle konti som ikke har beløp i minst ett av beløpsfeltene:

Råbalanse

Utg.saldo i år

Utg. saldo i fjor

Skattemessig verdi 31.12. i år

Skattemessig verdi 31.12. i fjor

Dette filteret ser slik ut:

Se også

Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet.