Filter for å vise flere enn en forskjellsskjemapost samtidig

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller > Lage filter for en eller flere poster i RF-1217 >

Filter for å vise flere enn en forskjellsskjemapost samtidig

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om opprettelse eller valg av filter, se Lage filter for en eller flere poster i RF-1217.

Om å lage filter som viser konti henvist til kun en enkelt forskjellsskjemapost, se Filter for å vise konti i en forskjellsskjemapost og Filter for å vise alle konti med saldo på en forskjellsskjemapost.

Dette eksempelet viser hvordan man kan lage seg et filter som viser konti som inngår i forskjellsskjemapostene

Kundefordringer

Andre fordringer

Fordringer og gjeld i valuta

Dette eksempelet kan anvendes for alle forskjellsskjemaposter som det er mulig å styre en konto i kontoplanen til.

Filteret ser slik ut:

Se også

Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet.